LAPSEHOIUTEENUS

Männirahu Mõttemaja on EELK koostööpartner ESF projekti "„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ pikaajalise lapsehoiuteenuse pakkumiseks.